Vi tilbyr kundeservice!

Video: Vi tilbyr kundeservice!

❗Tid og kompetanse er viktige faktorer man ser etter under valg av samarbeidspartner. Vi har begge deler! 🤝

Kunder har høye forventninger til tilgjengeligheten av sin leverandør. Dette kan være en årsak til frafall i kundebasen dersom de ikke blir besvart innen rimelig tid. RupaniCom er et kompetansehus som puster salg og service, og kan bistå på begge fronter! 🙌